Door kleinschalige kinderopvang te bieden streeft Cura-Kids naar individuele aandacht voor elk kind zodat de kinderen op een veilige manier zichzelf kunnen ontwikkelen. Ontwikkeling betekent letterlijk vooruitgang/groei. Ieder kind is uniek en moet zich op zijn eigen manier kunnen ontwikkelen, in zijn/haar eigen tempo en op basis van aanleg en temperament. Daarom schenken wij veel aandacht aan het met elkaar omgaan, het samen spelen maar ook aan het individuele spel.

Onze pedagogische visie bestaat dan ook uit de volgende punten: