Bij Cura-kids staat veiligheid, plezier en sfeer hoog in het vaandel. Om een prettige veilige sfeer te creëren vinden we onderstaande benadering en punten erg belangrijk.

Door het afwisselen van rust- en speelmomenten proberen we het kind zekerheid en ontspanning te geven. We laten de kinderen kennis maken met verschillende materialen ter bevordering van de fantasie, de concentratie, de grove- en fijne motoriek, de taakgerichtheid en de verstandelijke ontwikkeling. Onze taak is het kind te stimuleren, te activeren en te begeleiden. Door alle kinderen goed te observeren kunnen we voor elk kind doelgericht werken. Met elkaar in de kring zitten, het beantwoorden van vragen en het vertellen van kleine gebeurtenissen, bevordert het saamhorigheidsgevoel (sociale ontwikkeling), het leren luisteren naar elkaar en het verwoorden van gedachten (oudere peuters en kleuters). Spelenderwijs bezig zijn met verhaaltjes, boekjes kijken breidt de woordenschat uit. Samen luisteren naar muziek of samen liedjes zingen bevordert de sfeer, de taalontwikkeling en legt een basis voor muzikale ontwikkeling. De verzorging, zoals plassen, handen/gezicht wassen, neus snuiten, eten, slapen en aan- en uitkleden neemt een belangrijke plaats in. Door deze handelingen iedere dag weer te verrichten, leren de kinderen stapsgewijs dat jezelf verzorgen belangrijk is (zelfredzaamheid).

Het hele jaar door ligt het accent op activiteiten van bepaalde thema’s en feestdagen. We proberen hier altijd op in te spelen, zodat er voldoende variatie in activiteiten is. Om het samenleven binnen de groep zo soepel mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat er bepaalde regels zijn. Door deze regels zo consequent mogelijk door te voeren heerst er rust op de groep en weet ieder kind waar het aan toe is. Hierdoor voelt het kind zich zeker en ontstaat er ruimte voor verdere ontplooiing. Er is duidelijkheid over wat er wel en wat er niet mag en zo leert het kind respect te hebben voor andere individuen en situaties.