Bij Cura-Kids hebben wij er bewust voor gekozen om binnen onze opvang te werken met de GORDON methode en de 3 R-en: Rust, Regelmaat en Reinheid.

Dit betekent, dat er gewerkt wordt met een bekende, vaste dagstructuur, waarbinnen activiteiten en rustmomenten met elkaar in evenwicht zijn. Daarnaast vindt er een herhaling van activiteiten plaats, zodat het kind weet waar het aan toe is. Hierdoor ontwikkelt het kind een tijdsbesef betreffende de dag en week, waaraan het kind rust en vertrouwen ontleent. Reinheid wordt aangeboden door een goede persoonlijke hygiëne en het volgens een schoonmaakschema schoonhouden van alle ruimtes binnen onze opvang.

We hanteren niet de drukte van een groot kinderdagverblijf, maar er is wel voldoende socialisatie met andere kinderen. Hierdoor is er ook ruimschoots tijd voor individuele aandacht, elk kind vindt het fijn om één op één aandacht te krijgen en gehoord te worden door onze tantes. Daarnaast houden we veel tijd over voor leuke creatieve activiteiten. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo en manier.

De 3 R-en staan voor Rust, Regelmaat en Reinheid.

Hier volgen wat aspecten:

De GORDON methode

Deze methode gebruiken wij om in te gaan op de behoeften en gevoelens van kinderen en om hun zelfstandigheid te bevorderen. Onze tantes leren met deze methode hun eigen gevoelens, standpunten en die van het kind duidelijk te verwoorden door: