De openingstijden van ons kinderdagverblijf zijn van 06.45u tot 18.15u.  Binnen ons kinderdagverblijf werken we volgens een bepaald dagritme. Het dagritme dient als leidraad voor de dag. Het is bedoeld als regelmaat voor kinderen en pedagogisch medewerksters om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd eten, drinken, plassen, verschoond worden, slapen en dat er voldoende tijd overblijft voor vrij spel en/of activiteiten.
De dagindeling wordt volgens onderstaande globale structuur elke dag herhaald. Het kan echter soms als uitzondering voorkomen dat er in het schema iets verschuift. Bij de baby’s wordt er zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft de voeding, het slapen en verschonen. Zodra de baby’s wat ouder worden, wordt er naar het dagritme van de groep toegewerkt.

Globale dagindeling van beide groepen:

Ochtend:

Middag:

Borstvoeding

Wij zijn een borstvoedingsvriendelijk kinderdagverblijf. Moeders hebben de gelegenheid om te komen voeden en borstvoeding mee te brengen.

Slapen en rusten

In ons kinderdagverblijf hebben we 3 slaapruimtes. Net als bij volwassenen verschilt het bij kinderen hoeveel slaap ze nodig hebben per dag. Baby’s slapen bij ons dan ook zoveel mogelijk volgens het ritme dat ze zelf (en hun ouders) aangeven. De meeste peuters hebben een vast middagdutje, maar ook hier zal er gekeken worden naar de individuele behoeftes van het kind zelf. We doen ons best om voor ieder kind een vaste slaapplek te creëren.

Spelen en activiteiten

Voor de baby’s bestaat het grootste gedeelte van de dag natuurlijk uit verzorgen. Toch wordt er bewust veel met de baby’s gepraat. Tevens worden er liedjes gezongen en geknuffeld. Deze vormen van ‘’spel’’ maken een belangrijk deel uit van de ontwikkeling van onze ‘kleintjes’.
We maken gebruik van verschillende leuke en leerzame thema’s. Verder zijn er in het dagritme een aantal vaste momenten van activiteiten ingepland. Hieronder verstaan we knutselactiviteiten, thema activiteiten, kringactiviteiten, muziek, liedjes zingen, dansen, gymmen, wateractiviteiten en ga zo maar door…

Binnen ons kinderdagverblijf hechten wij, buiten het binnenspel, echter ook veel waarde aan buitenspel. Kinderen spelen buiten op een hele andere manier. De ervaring van een andere ruimte zorgen ervoor dat het spel en onderzoek van kinderen verschilt met die in de binnenruimte. Buitenspel vraagt andere vaardigheden en biedt andere mogelijkheden. Om een paar voorbeelden te noemen: buiten zijn andere geuren en kleuren. Buiten nodigt uit tot grotere, grovere en snellere bewegingen, tot ontdekken van levende en dode natuur (insecten, dieren, planten, bladeren) tot omgaan met en ontdekken van de mogelijkheden van wisselende en minder te beïnvloeden omstandigheden zoals licht, schaduw, zon (over je schaduw springen, blaadjes vangen). Buiten zijn de uitdagingen die kinderen binnen spel tegenkomen soms van een andere aard dan binnen. Zo val je eerder (en harder) als je rent. We zien omgaan met (kleine) risico’s als aanvaardbaar en zelfs gewenst. Het maakt kinderen zelfstandig en vergroot hun zelfoplossend vermogen. Het nodigt uit tot samenwerking wanneer een probleem voor het kind alleen te groot is.
Kortom, de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen buiten zijn enorm belangrijk. Daarnaast is buitenspel erg belangrijk voor de gezondheid van opgroeiende kinderen. Kinderen staan dankzij buitenspel meer in contact met licht en zuurstof die nodig zijn voor de opbouw van (cellen in) het lichaam. Er wordt extra weerstand tegen ziekte opgebouwd. De spieren ontwikkelen zich vollediger en krachtiger door de verschillende soorten motoriek.

En bovendien…