Het activiteiten programma van kinderdagverblijf Cura-Kids wordt ingevuld aan de hand van diverse, leuke maar vooral ook leerzame thema’s.

Dit houdt in dat onderwerpen langere tijd op verschillende manieren aan bod zullen komen.Door het aanbieden van de verschillende thema’s stimuleren wij de creativiteit en ontwikkeling bij kinderen waardoor zij de ruimte krijgen om zelf nieuwe dingen te ontdekken en ondervinden. Een thema duurt ongeveer twee maanden.

De afwisseling en variatie in het aanbod van activiteiten is belangrijk om spelenderwijs alle ontwikkelingsgebieden aan bod te laten komen. Denk hierbij aan de sociaal-emotionele, motorische, taal, cognitieve, zintuiglijke, creatieve- fantasie ontwikkeling. Het kind kan op zijn eigen niveau meedoen aan het thema. We zorgen ervoor dat een activiteit zo opgezet wordt dat kinderen van verschillende ontwikkelingsniveaus ermee kunnen werken. En vooral bieden we de kinderen de ruimte om op hun eigen manier bezig te zijn. Doordat thema’s goed aansluiten bij de leefwereld kunnen kinderen allerlei nieuwe begrippen en woorden leren. Goed kijken en luisteren naar de kinderen is hierbij belangrijk.

Bij thematisch werken speelt de ervaring voor een kind een belangrijke rol. Dit houdt in dat kinderen kennis maken met ‘echte’ materialen en naast spel daadwerkelijk gaan ontdekken. De inrichting van de ruimte wordt telkens aangepast aan het thema. Als er met een thema gewerkt wordt is dit goed zichtbaar in de groep.

Na elk thema is er een rustweek zodat kinderen de tijd hebben om alles te laten bezinken. Een nieuw thema wordt kenbaar gemaakt via onze nieuwsbrief.